Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nie zaśmiecaj terenów rekreacyjnych

Gmina Lewin Brzeski słynie z licznych zbiorników wodnych. Zróżnicowane i czyste środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym terenem aktywnych form wypoczynku. O atrakcyjności tych miejsc świadczą licznie odwiedzający akweny osoby zamieszkałe nie tylko na Opolszczyźnie, ale również na Dolnym i Górnym Śląsku.

Dwa zbiorniki pożwirowe  położone w pobliżu miejscowości Kantorowice i Ptakowice, o łącznej powierzchni 80 ha, sprzyjającą wypoczynkowi osób prywatnych, jak i biwakowania zorganizowanych grup. Pomiędzy akwenami znajduje się teren z wydzielonymi działkami rekreacyjnymi.

Niestety tereny, które powinny służyć jako miejsce do wypoczynku i relaksu stają się miejscem tworzenia się dzikich wysypisk. Aby poprawić walory estetyczne tych terenów, w kwietniu została zwiększona częstotliwość wywozu odpadów komunalnych, jak również dostawiono większą ilość pojemników.

Nie mamy wpływu na brak odpowiedzialności ludzi podrzucających odpady na tereny rekreacyjne, ale zachęcamy do informowania tut. Urząd Miejski o takich zdarzeniach. Zgłoszenia można przekazywać mailowo pod adres: lub pod nr telefonu 77 424 66 39 i 81.

Przypominamy, że za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc ogólnodostępnych, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, grozi kara grzywny do 500 złotych albo kara nagany (art. 145 Kodeksu wykroczeń).

Gmina Lewin Brzeski po raz kolejny zleciła uprzątniecie dzikiego wysypiska na terenie rekreacyjnym Kantorowice – Ptakowice. Przedstawiamy zdjęcia stanu przed i po uprzątnięciu.

Dbajmy o czyste środowisko i nie zaśmiecajmy.

 

Stan przed:

 

 

Stan po:

 

 

Wersja XML