Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd  Miejski w Lewinie Brzeskim  informuje,  że  w  okresie od  10  czerwca do 15 lipca 2019r. firma EkoLogika z Opola (zgodnie z zawartą Umową i stosownymi upoważnieniami) będzie prowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie każdej miejscowości Gminy Lewin Brzeski.

Prosimy mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy dokonania pomiarów, dokumentacji i oceny wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja  wyrobów  zawierających  azbest  na  terenie Gminy Lewin Brzeski prowadzona jest w celu dokładnego oszacowania ilości i rozmieszczenia tych wyrobów oraz w związku z możliwością pozyskania przez mieszkańców dotacji na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających  azbest. Zebrane  informacje  dotyczące  wyrobów zawierających azbest posłużą do zaktualizowania Bazy Azbestowej.

 

 

Wersja XML