Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt pn.: "Odpowiedzialna firma", "Odpowiedzialny samorząd"

Zapraszamy do udziału w projekcie "Odpowiedzialna firma", "Odpowiedzialny samorząd", który został opracowany i wdrożony przez Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Stanowi swoisty ukłon w stronę polubownego rozwiązywania sporów, celem nawiązania długofalowych relacji biznesowych pomiędzy instytucjami samorządowymi, jak i przedsiębiorcami.

Szerzej o idei projektu w zamieszczonym niżej folderze.

PDFIdea projektu.pdf
 

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu: ul. Waryńskiego 2, tel.: 77 553 16 25, 77 553 15 83, email: biuro@cam.opole.pl

Wersja XML