Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

List Prezesa KRUS

List Prezesa KRUS skierowany do rolników i dzieci, w których przypomina m.in. o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i zapewnieniu dzieciom opieki podczas lata.

PDFpismo Pani Prezes wakacje 2019.pdf
 

Wersja XML