Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prośba do mieszkańców Gminy Lewin Brzeski o racjonalne użytkowanie wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz ostrzeżeniami o upałach na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Lewin Brzeski, korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne użytkowanie wody.

Prosimy o wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od:

W godzinach nocnych tj. 23.00-4.00 rano mogą wystąpić spadki ciśnienia. Ograniczanie zużycia wody pitnej zapewni utrzymanie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie odbiorcom.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Wersja XML