Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA ROLNICY!

W związku z utrzymującym się zagrożeniem suszą rolniczą na terenie Gminy Lewin Brzeski, Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w przypadku wystąpienia strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych w/w zjawiskami,
w terminie do dnia 08.07.2019r. należy dokonywać zgłoszeń w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim Rynek 1,
wg zamieszczonego poniżej wzoru zgłoszenia.

DOCXZGŁOSZENIE-2019.docx

Druk zgłoszenia dostępny jest również w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pokój nr 11, tel. 77 424 66 26 lub 77 424 66 41.

Wersja XML