Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół – zarządzenia i uchwały na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do wiadomości zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych,  w tym terminów składania dokumentów,  na rok szkolny 2020/2021 i zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenia:

 1. PDFZarzadzenie - Terminy rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.pdf
 2. PDFZarządzenie - Kryteria postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych.pdf

Uchwały:

 1. PDFUchwała - kryteria rekrutacji w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf
 2. PDFUchwała - kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych.pdf

Wzory wniosków:

 1. DOCWzór wniosku o przyjęcie do przedszkola.doc
 2. DOCXWzór wniosku o przyjęcie do szkoły.docx
Wersja XML