Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne otwarcie GPSZOK-u

W dniu 6 lutego br. nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim", zlokalizowanej na ulicy Fabrycznej, w którym uczestniczyli: burmistrz Lewina Brzeskiego wraz ze swoim zastępcą, Radni Rady Miejskiej, wykonawca zadania, kierownik budowy, projektant, autorzy programu funkcjonalno-użytkowego, kierownik wydziału budowlanego Urzędu Miejskiego. Obecny na otwarciu Proboszcz parafii w Lewinie Brzeskim poświęcił obiekt i podkreślił, jak ważna jest  świadomość ekologiczna społeczeństwa. Z kolei Pan Artur Kotara podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów, tłumacząc, iż istnienie GPSZOK-u wynika nie tylko ze względów prawnych, ale również odpowiada na potrzeby mieszkańców w zakresie uzupełnienia systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowiązującego w naszej gminie.

Każdy z uczestników miał szansę symbolicznego przecięcia wstęgi, po czym zebrani mieli okazję zwiedzić cały obiekt.

 

 

Wersja XML