Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zgromadzenie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim

W dniu 17 lutego 2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Lewinie Brzeskim, w którym uczestniczył burmistrz Lewina Brzeskiego, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, delegaci i zaproszeni goście.

Podczas Zgromadzenia udzielono absolutorium dla Zarządu Spółki za 2019 rok. Podjęto również uchwałę w sprawie budżetu Spółki na 2020 rok oraz ustalono plan pracy zarówno Zarządu Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej, jak i Komisji Rewizyjnej.

 

 

Wersja XML