Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedstawiamy trasę planowanej ścieżki rowerowej w ramach projektu unijnego

Gmina Lewin Brzeski jest w trakcie realizacji zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski - zaprojektuj i wybuduj”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Popielów. W kwietniu br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót na kwotę niemal 5 mln złoty. Poziom unijnego dofinansowania wynosi 85%. Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową z Wykonawcą to kwiecień 2021r.

Poniżej zamieszczamy poglądową trasę rowerową. W związku z trwającym przygotowywaniem projektu budowlanego, ostateczna trasa może ulec zmianie.  

PDFPFU lok.pdf
 

Wersja XML