Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski!

Informuje się Mieszkańców naszej gminy, że po szczegółowej analizie opinii prawnych dotyczących przekazania dla Poczty Polskiej S.A. spisów wyborców Gminy Lewin Brzeski, ze względu na brak podstaw prawnych według stanu na dzień 27 kwietnia 2020r., nie przekazano Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych zawartych w spisach.

DOCPismo do Poczty Polskiej 27.04.2020.doc
 

Wersja XML