Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana godziny funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim

Informujemy, że ulegają zmianie godziny funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej (teren oczyszczalni ścieków).

Od czerwca GPSZOK jest czynny:

Właściciele nieruchomości w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zebrane w sposób selektywny odpady komunalne.

Przypominamy, że zasady funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim, określa obowiązujący regulamin.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf
 

Wersja XML