Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowanie dla Samorządu Miasta Lewin Brzeski

Burmistrz Lewina Brzeskiego składa serdeczne podziękowania na ręce Przewodniczącego Samorządu Miasta Lewin Brzeski Pana Andrzeja Grabnego za włączenie się w ogólnogminne działania na rzecz walki z koronawirusem. Dzięki wprowadzonym zmianom w podziale środków finansowych będących do dyspozycji Rady Samorządu Miasta, wyodrębniono kwotę w wysokości 5000 zł, która została przeznaczona na potrzeby lokalnej społeczności w tym trudnym dla nas wszystkim czasie.

Postawa Zarządu Samorządu Miasta stanowi kolejny wspaniały przykład empatii i zrozumienia wspólnego działania na rzecz ogółu. Jestem przekonany, iż podjęte działania oraz włożony wysiłek znajdą uznanie i docenienie ze strony społeczności naszej Gminy.

 

Wersja XML